Wim Branse werd in 1938 in Den Haag geboren. Hij was al vroeg geïnteresseerd in schilderkunst, maar is pas in 1989 begonnen met aquarelleren. Hij werd daartoe aangezet en geïnspireerd door zijn vriend Koos Smit, die met aquarelleren en (houtskool-) tekeningen regelmatig exposeerde in o.a. het Gemeentemuseum van Maassluis en in de Korenmolen in Schiedam. Bij toeval kwam hij in 1997 in contact met Anita Walsmit Sachs, die hem uitnodigde eens wat van zijn werken te laten zien. Anita was afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en heeft van 1968 tot 1970 de Vrije Academie (Psychopolis) in Den Haag bezocht. Zij accepteerde Wim als haar leerling en stimuleerde hem - dankzij zijn enthousiasme, zijn gedetailleerdheid en nauwgezette werkwijze - verfijnde olieverfschilderijen te maken en leerde hem o.a. een oude schildertechniek: 'het glaceren'.

Wim Branse is a Dutch painter and was born in 1938 in The Hague, The Netherlands. From an early age he was already interested in the art of painting, but he only started painting in water-colours in 1989. He was encouraged and inspired by his friend Koos Smit, who regularly had exhibitions with his water-colours and charcoal drawings in several museums and galleries in The Netherlands. In 1997 Wim met Anita Walsmit Sachs, who invited him to show some of his work. Anita had studied at the Royal Academy of Art in The Hague and attended the Psychopolis Academy in The Hague from 1968 to 1970. She accepted Wim as her pupil and encouraged Wim to paint refined oil paintings because of his enthusiasm, his detailed and accurate way of painting, and she also taught him an old painting technique: 'glazing'.